logo

1) CÔNG BỐ

Kunlun được sáng lập từ sự cộng tác giữa các nhóm quyền lực và các nhóm quan tâm đến bảo tồn Trái Đất khỏi sự phá hủy gây ra bởi con người và cho phép sự tồn tại của nhân loại khỏi họa tự tiêu hủy. Kunlun có thể xác nhận rằng một sự cân bằng thế giới mới, nơi mà tất cả các vương quốc thống nhất trong sự hài hòa, là cần thiết và rằng thế giới mới này là có thể. Thời gian của hành động đã đến và thời gian không có nhiều!

2) HIỆP ƯỚC

Cái tích tắc đồng hồ của những sự kiện lớn mãi mãi thay đổi số phận của trái đất và những sự sống hiện tại trên trên hành tinh này đã bắt đầu. Tất cả các chủng tộc thông minh đại diện trên Trái Đất hoặc có ảnh hưởng đến Trái đất đã liên quan tham gia vào các hành động cá nhân và tập thể, bằng sự hòa hợp và tình anh em, sự chia sẻ và hỗ trợ, tình yêu và hòa bình. Tương lai của họ gắn với tương lai của hành tinh đang bị đe dọa. Hiệp ước Hòa hợp Phổ quát và tình Huynh đệ đề xuất 9 cam kết phải thực hiện.